Return Design

(installation of used glass, 2008)

Installation makes collection of glass vassels which has been used by 2 persons during 2 months, I wanted to pointed how much material we are wasting and how it also changes landscape.

(instalace z odpadního skla, 2008)

Jedná se o konceptuální projekt – směřování k podstatě, nesnažím se hledat nový tvar či funkci, ale chtěl bych se pozastavit nad otázkou spotřeby, konečným efektem a důsledky. Upozornit na nenávratné procesy, které vedou ve výsledku ke změně prostředí a krajiny. Soubor skleněných nádob, jejichž obsah byl vyčerpán v domácnosti o dvou lidech, označených v době odnosu do kontejneru se tříděným odpadem.

Lighting Table

Lighting Table (prototype for table, 2002)
This table is designed from doors been demaged by flood in 2002.

Prosvětlovací stůl (prototyp stolu, 2002)
Stůl byl navržen z dveří zničených povodní v roce 2002.

Muscle Arm Chair

Muscle Arm-Chair (prototype for arm-chair, 2002)

Křeslo svalovec (prototyp křesla, 2002)
Prototyp vznikl přetvořením nalezeného křesla pafafrázuje sedavé povolání.

Mirror Table

Mirror Table (prototype, 2004)

Skleněný toaletní stolek (prototyp, 2004)

Skyscraper Library

Library Boxscraper no.10 (prototype, 2005)

Knihovna Boxscraper č. 10
Návrh knihovny Boxscraper 10 (prototyp 2005)
Při návrhu této knihovny jsem se nechal volně inspirovat stavem věcí, které před návrhem  knihovny předcházeli a sice krabice nejrůzných rozměrů skládané do nekonečna nejrůznějšími obsahy.
Má presentovat svobodu, otevřenost, využitelnost přírodních materiálů a zejména variabilitu složení jednotlivých dílů.

Apartment Paloucek

Apt. Paloucek Prague Nusle (interior, 2006)

Byt v Praze Nuslích (interier, 2006)

The Tin

The Tine (sculpture, 2006)
Sculpture for 3 kids with marine theme – sardines.

Konzerva (socha, 2006)
Socha pro 3 děti na zahradu s námořní tématikou – tak tedy sardinkami.

Gallery Klatovy Cafe

Gallery Klatovy/Klenová Cafe (interior, 2008)

Galerie Klatovy/Klenová Café Jednorožec (interier, 2008)

Gallery Klatovy Shop

Gallery Klatovy/Klenová Shop (interior, 2008)

Galerie Klatovy/Klenová Obchod (interier, 2008)

Cherry Plams And Currant

Cherry Plums And Currant (glass collection, 2008)
Collection of ordinagy glass vassels which has been demaged and I cast them again to melt together. Redesigning.

Třešně švestky a rybíz (soubor nádob, 2008)
Soubor skleněných nádob, které byly zničeny např. prasknutím, tímto pokusem jsem se jim pokoušel navrátit původní užitnou hodnotu, technikou přetavení skla od různých výrobců podle toho jak jsem vhodné výrobky shromaždoval. Jedná se o dobře známé skleněné nádoby např. sklenicky Ikea či známé zavařovačky.