The Glass House Pilkington

Glass House For Pilkington (model, 2002)

My imagine of the glasshouse for 21. Century based on Pilkington glass factory. Becomes from idea of comfortabe local architecture. I do not explaining  into different existing form as you can see in attached background. My project is glass furnace shaped  into ordinary country house building in common scale and conception.  I want to use future technologies and a create material environment (like in a glass furnace) but with possibility of indefinitely movement.

Skleněný dům pro Pilkington (model, 2002)

Má představa skleněného domu pro 21. Století do oblasti Lathom Lancashire v Severní Anglii vycházející ze sklářských technologiích Pilkingtonské sklárny. Vycházím z idey současné vyhovující struktury architektury v dané oblasti. Mým záměrem není vytvářet novou architekturu. Ale především pracovat s budoucí technologií. Projekt domu jako otevřené sklářské pece v měřítkách obyčejného anglického domu. Chtěl bych vytvořit materiálově neomezené prostředí pohybu.