The Experience with Hans Pigs and Ducks

Installation in Louka Monastery in Znojmo, 2000

Zkušenost s kachnami slepicemi a prasetem (instalace, 2000)
Instalace v klášteře Louka ve Znojmě.
Chtěl jsem vytvořit podmínky pro přežití a chov několika druhů domácích zvířat.