The Thermall Intervention

Thermal Intervention (Installation for Skolska Gallery, 2009)

The heating system for gallery was shut down during exhibition. Only in a small insulated space was temperature reduced for 18 °C with gas heater. This grade of temperature is supposed to be enough for human organism.

Termální intervence (instalace, Galerie Školská 28, 2009)

V instalaci jsem se snažil tematizovat limity zdrojů tepla a energie a potažmo i relevanci, nebo vyprázděnost pojmů jako je skromnost, hodnota, nadprodukce, estetika. Kostrukce byla postavena z termoizolačních materiálů a návštěvník do ní mohl vstoupit. Objekt byl vyhříván pomocí plynového hořáku s tepelným čidlem na teplotu 18 °C, která je označovaná jako dostačující pro lidský organismus v chladnu.