The Death Valley

Death Valley (DVD projection, duration 4.33 min, 2009)

The video paraphrases the beauty of nature and the absurdity of technical progress.

Údolí smrti (DVD projekce, 4.33 min, 2009)

Video parafrázuje bohatství přírody a absurditu technického pokroku.