Let’s Go

The video contains a record from the journey in a mountainous landscape difficult to approach. It paraphrases bad traffic accessibility of many areas and the impossibility of looking for any alternative means of transport to reach them than with a car.

Jedeme (DVD projekce, 3.51min, 2009)
Video obsahuje záznam cesty autem v hornatém přírodním terénu s obtížnou dopravní obslužností. Odkazuje na nemožnost hledat v mnoha oblastech alternativu jiné dopravy.