Good Times Are Over

Good Times Are Over (Performance, DVD projection, duration 9:20 min, 2008)

This performance, which I realized in September 2008 in Prague (Pankrac) is about a paradox of influences happening in public urban environment. I wanted to pointed processes, which I could call generaly as a real „conditions to survive“. I paraphrased almost automatized processes from our surrundings. By dressing my old van into the shape of house beeing moving without any specific reason on parking lot between freshly new high buildings, old appartment houses, highway crossing and shopping store for builders. Place, what just in this moment can be what is it, because soon can be changed to new developing building and we will not be able to notice it.

I asked questions about changing the city structure, population density, transportation and so on. My recent projects are related to the issues of urban structures (urban sprawl, shopping, transportation as a lifestyle) impact on humman environment and their incidence.

Dobře už bylo (performance, DVD projekce 9:20 min, Praha-Pankrác, 2008)

Performance parfrázující vztahy městských-lidských měřítek, hodnot a nutností, vnímaných v procesu přeměny urbánního prostoru. Malý, původně k čemusi přistavěný dům se bez konkrétního cíle a směru pohyboval po hrbolaté ploše stavební parcely sloužící jako parkoviště. Performance se odehrává ve střetu s nově vybudovanou architekturou, velkou křižovatkou a obchodem se stavebním materiálem. K rozuzlení dochází, když pozorovatel zjistí, že uvnitř pohybujícího se domu se nalézá automobil. Chtěl jsem poukázat na to, že kolem nás probíhají prakticky nevratné procesy, o kterých rozhoduje okamžitá potřeba namísto dlouhodobé rozvahy. Důsledkem je sídelní kaše, nakupování jako životní styl a komplikování otázky dopravy.