Ready for Low Budget Revolution

Ready for Low Budget Revolution (Performance near President Palace in Sofia, Bulgaria, 2008)

This work wanted to be an elaboration with theme influence of political power on architecture but, temporary installation become more comment to local political situation – during stay happened political murder. I made a pedestal to give an opportunity to present public voice, but unfortunately secret state police quickly suppressed me.

Připraveno pro nízkorozpočtovou revoluci (performance před prezidentským palácem v Sofii, Bulharsko, 2008)

Během mého pobytu v Sofii došlo k politické vraždě. V blízkosti prezidentského paláce jsem umístil jednoduchou řečnickou tribunu, na které by lidé mohli snadno vystupovat se svými názory. S tribunou jsem byl po chvilce vytlačen tajnými státní policií. Práce se dotýká tématu vlivu politické moci na architekturu.