Date of Expire

no images were found

Date of Expire (Installation, Designblok 05, Karlín Halls Prague, 2005)

This work was surrounded by official design presentations during event Designblok 2005 in Prague. My project was a comment on consequece or irrelevance of notions as value, savings, overproduction, modesty and beauty. Installation was an open selection of found objects without any further correction, cleaning, or any special service. Concept of this installation was to present project, which is asking: what do we wish, what do we really want, how we can use secondary materials and about a time limitations of, otherwised didn´t get lost, function or aesthetic. Installation included furniture found in rubish and the video documentating how are rubish recycled.

Datum spotřeby (instalace, Designblok 05, Karlínské haly, Praha, 2005)

Instalace se věnovala směřování našich tužeb a realných potřeb, využívání druhotných surovin a materiálů a omezené životnosti produktů, které ještě nepozbyly svých funkcí nebo estetických kvalit. Jednalo se o volně nalezené objekty bez následné úpravy, číštění nebo zvláštní údržby, naznačující úvahu o důležitosti či bevýznamnosti pojmů skromnost, úspora, hodnota, nadprodukce, krása.

je nové nezbytné – je staré k vyhození – je staré neestetické – je nové estetické – musí být hodnota stále převyšována – jedná se o zastavení – o krok zpět – o nutnost – o budoucí nutno.