Skyscraper Library

Library Boxscraper no.10 (prototype, 2005)

Knihovna Boxscraper č. 10
Návrh knihovny Boxscraper 10 (prototyp 2005)
Při návrhu této knihovny jsem se nechal volně inspirovat stavem věcí, které před návrhem  knihovny předcházeli a sice krabice nejrůzných rozměrů skládané do nekonečna nejrůznějšími obsahy.
Má presentovat svobodu, otevřenost, využitelnost přírodních materiálů a zejména variabilitu složení jednotlivých dílů.