Lighting Table

Lighting Table (prototype for table, 2002)
This table is designed from doors been demaged by flood in 2002.

Prosvětlovací stůl (prototyp stolu, 2002)
Stůl byl navržen z dveří zničených povodní v roce 2002.