The Projection of 4th

Projection of 4th (Slide Installation in Academy of Arts Architecture and Design in Prague, 2002)

Projection of view through the wall – connection of space, contrast between hidden and public.

Projekce Čtyř (diaprojekce na VŠUP v Praze, 2002)

Projekce pohledu „skrze“ zeď – propojení a uvědomění si prostorových vztahů, protiklad skrytého a veřejného.