Projection on Trenton St. 16.

Dia Projection in Providence, Rhode Island USA, 2001

There were three separate apartments in each of them was a different time of living – history – present – future.

Projekce na Trenton St. 16 (projekce diapozitivů, Providence, Rhode Island, USA, 2001)

V každém z bytů ve stejném domě se odehrával jiný časový děj. Opuštěný byt, zabydlený, opravovaný. Projekcemi diapozitivů ze stejného místa ve stejném měřítku jsem se pokusil o jejich možnou záměnu.