The Journey

The Journey (DVD projection, 2003)

Journey is an animation of the move of a camera, which records hugely zoomed photography. There are abstract colour-fields rising.

Cesta (DVD projekce, 2003)

Cesta je animace pohybu kamery, která sleduje mnohonásobně přiblížené pixely konkrétní fotografie. Vznikají tak abstraktní barevná pole, pocitově podobná zážitku z původního prostoru. Projekce obsahuje zvukovou stopu.

g.