Contemporary Art Centre Ladvi

Idealogical architecture competition, 2008

The imagine of new centre for contemporary art Ladvi comes with idea as a open platform which can grow up only on future supportive cultural political environment, provide renewable energy resources, curatorial advantage, using local workers, materials… And idea of architectural elements as a real building would come only on all fragments would be realized, which would be probably never be happend.

Centrum současného umění Ládví (ideová architektonická soutěž, 2008)

Předtím než budeme uvažovat nad Centrem součaného umění Ládví, bychom se měli zamyslet nad otázkou energeticky a sociálně šetrného průběhu stavby a jejího budoucího provozu. Musí nás zajímat, zda během stavby nebudou porušovány hygienické a zdravotní normy a sociální vazby. Je třeba využívat především vlastních zdrojů, nepoužívat jako jediné a nejdůležitější hledisko ekonomickou výhodnost a pracovní sílu oceňovat adekvátně. Při vzniku svobodné platformy, jako je CSU, je zásadní nejen dlouhodobá podpora vzdělaného a osvíceného vedení samosprávného celku, ale také možnost ovlivnit rozhodování o územním plánu.