Oversize

Oversize (series of 34 images, 2009+)

The collection of photographs taken in urban environment, of situations that require a certain degree of resolution and are on the verge of exhibitionism, focusing on human potential. These are samples of random and authentic transportation of large cargo in ordinary circumstances, i. e. in an urban environment – urban public transport. The question of use of contemporary and technical conditions of transport, of the limits of usefulness of spaces, conditions and dimensions.

Nadměrná velikost (série 34 fotografií, 2009+)

Jedná se o ukázky náhodných a autentických transportů větších nákladů v běžných podmínkách městské hromadné dopravy. Protagonisté fotek jsou zachyceni v situacích, které vyžadují určitou míru odhodlání, a pohybují se tak na hraně exhibicionismu. Zajímala mě otázka využití stávajících podmínek přepravy, hranice užitečnosti prostorů, podmínek a objemů.