The Hermitage in Kohoutov

GPS 50°26\\\’54.981\\\”N, 15°52\\\’23,516\\\”E

Kousek od obce Kohoutov vyrostla nečekaná stavba. Výtvarník jan Fabián ji nazývá věží či poustevnou, možná je ale branou do časoprostoru nekonečnosti.
Když se Jan Fabián začne zaobírat prostorem, který ho zaujme, vždy se stane něco nečekaného a v krajině nebo uzavřeném prostoru vznikne neobvyklý svět. Jeho stavby přitom nejsou stavbami v pravé slova smyslu, jen črtami či sny, možnostmi, za kterými se stojí vydat.
Například do Kohoutova.

GPS 50°26\\\’54.981\\\”N, 15°52\\\’23,516\\\”E

*2011