The Synagogue Folder

The Synagogue Folder (Installation for Jewish Synagogue in Prague, 2003)

Project Synagogue Folder is the installation of my imagination of abandoned spaces after animals from individual families and their conditions to alive. This work defines partly functional elements in the space of synagogue.

Složka Synagoga (instalace pro synagogu na Palmovce, Praha, 2003)

Projekt definuje funkční „prvky v prostoru“ představující opuštěné prostory po zvířatech. Je to představa o prostorech pro jednotlivé čeledi a poskytnutí podmínek k životu.