And Nothing Has Happened

And Nothing Has Happened (DVD projection, duration 0:58 min, 2007)

The video contains static overview in a unique landscape. The car in the video has a running engine untill cistern with petrol gets empty. The video highlights the absurdity of our behavior.

A nic se nestalo (DVD projekce, 0:58 min, 2007)

Statické video natočené v malebné přírodní scenérii: motor osobního automobilu běží, dokud nedojde pohonná hmota v nádrži. Video naráží na absurditu našeho chování.