The Fence

The Fence (Installation, Kateřinská Garden, Prague 2004)

This project was based on possibility of future transformation of this space. The aim was an attention to this space in the present. Garden located in the city is generated by structure typical for forest and a game habitats for animals. I was working with imagination and possibitity that „some“ animals are living there…

Oplocenka (instalace, Kateřinská zahrada, Praha, 2004)

Projekt Oplocenka vychází z představy budoucí přeměny této opuštěné zahrady v centru města, která by mohla být lesem, kde by se mohla vyskytovat zvěř. V realizaci se jedná o ohraničení prostoru lesní oplocenkou připomínající jakousi oboru.