The 857 m2

857 m2 (Abandoned Gasoline station near Slaný Czech Republic, 2008)

Project for abandoned gasoline station near Slany is the installation 857m2. Part of this installation was lecture at local high school V. B. Trebizskeho in Slany for 16 to 18 years old kids, about „architecture, sence and influance of architecture, creativity of environment“. Installation by self mark out the abandoned sector, space between road and building which was used for satisfaction for our needs and comfort. Work pointed on fragile border between city, lanscape, needs and habits. And how far we can be deformed by suroundings.

857 m2 (instalace, Benzínka u Slaného, 2008)

Instalace využila opuštěný prostor mezi silnicí a budovou benzinky, kterou lidé dřív využívali pro uspokojení své potřeby pohodlné a „nezávislé“ dopravy.

Součástí instalace o využívání a degradaci veřejných prostor, byla přednáška pro studenty gymnázia V. B. Třebízského ve Slaném o architektuře a jejím vlivu a důsledky.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKTIVNÍ PLATFORMOU EVROPSKÉHO MODELU MĚSTA A KRAJINY A FAKTOREM OVLIVŇUJÍCÍM ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM ŽIVOT VE MĚSTĚ A POHYB KRAJINOU, JE ROZLIŠOVÁNÍ MEZI TÍM, CO JE VEŘEJNÉ A SOUKROMÉ. VZÁJEMNÉ VZTAHY, HRANICE A DĚLENÍ TĚCHTO ÚZEMÍ URČUJÍ ZÁKLADNÍ OBRYSY KRAJINY – TEDY JAK VNÍMÁME KRAJINU. DŮSLEDKY, KTERÉ PŘINÁŠEJÍ AUTOMATIZOVANÉ PROCESY – MIMO JINÉ ROSTOUCÍ PŘEDMĚSTSKÝ OBYTNÝ PROSTOR, EXPANZE DOPRAVNÍ SÍTĚ, HUSTOTA BYDLENÍ A NEEKOLOGICKÉ ZÁSAHY ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM OVLIVŇUJÍ POTENCIÁL POTŘEB, TUŽEB A ZVYKŮ SPOLEČNOSTI.